Stelena Utveckling och Coaching ABs integritetspolicy

Vi värnar om våra kunders integritet. Här kan du läsa mera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

1. Insamling av datauppgifter

Vi har fått dina personliga uppgifter för att du är eller har varit kund, uppdragsgivare, valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev, eller valt att registrera dig på vår webbplats eller deltagit i ett seminarium/kurstillfälle med oss. Du kan också ha träffat oss i något nätverk vi deltagit i.

Vi har samlat in de uppgifter som är relevanta för den aktuella aktiviteten eller fakturering av tjänsten. Det kan vara uppgifter som namn, företag, befattning, kontaktuppgifter med mailadress och telefonnummer samt i vissa fall för fakturering organisationsnummer och fakturauppgifter. Dessa uppgifter lagras i upp till fem år efter senaste avslutade uppdrag/ beställning, om inte annat överenskommits. Detta för att på smidigast möjliga sätt kunna fullfölja framtida beställningar och besvara eventuella frågor angående tidigare beställningar.

 

2. Hur används dina uppgifter?

Vi använder uppgifterna för att på bästa sätt kunna vara dig till nytta, genomföra våra aktiviteter och för vår redovisning. Uppgifterna används främst i samband med aktiviteter du anmält dig till. Vi skickar också ut information som vi tror är relevant för just dig i form av nyhetsbrev ca 6-8 ggr per år.

 

3. Spridning av personuppgifter

Vi på Stelena lämnar självklart inte ut några uppgifter om dig eller din organisation till någon utomstående utan ditt godkännande.

Vi följer även ICF integritetspolicy och Etiska regler samt Försvarshögskolans krav för hantering av personuppgifter.

 

4. Dina rättigheter

Gällande de uppgifter vi har om dig får du självklart när som helst veta vilka de är, ändra dem eller helt enkelt ta bort dem. Kontakta oss på stelena@stelena.se om du har några frågor.

 

Har du inte fått vårt nyhetsbrev med Tips från coachen och vill ha detAnmäl dig - Klicka här!

Får du vårt nyhetsbrev och inte vill följa oss mera klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet ”avregistrera dig här” så sker det automatiskt.

 

5. Vem ansvarar?

Ansvarig är Catrine Berndtson VD och ägare till Stelena Utveckling och Coaching AB ( 556554-3575).

Läs mera om Stelena Utveckling och Coaching och våra tjänster här Stelena AB