Förändringsledarskap

I dagens organisationer genomförs förändring i en allt tätare takt och ett allt snabbare tempo. Förändringar kan vara bra men har vi inte medarbetare med i förändringsprocessen blir det inte till den utveckling som det var tänkt. Förändringsledning handlar om hur vi lyckas skapa delaktighet, engagemang, samsyn och tydlighet om vad vi vill förändra, varför förändringen är viktig, vad målet är och hur vägen dit ser ut. Vi arbetar med att tydliggöra och skapa insikt om de tre faserna Avslut, Neutrala zonen och Nystartsfasen, samt hur du som ledare kan leda teamet genom de tre faserna.

Förändringsarbetet syftar till att skapa nya, ändrade beteenden hos individer och grupper, så att vinster och förväntade effekter uppnås. Alla förändringar väcker känslor, kan ta sig olika uttryck, men är viktiga att bemöta och hantera. I ett program får du stöd för att skapa en strategi för att hantera det naturliga motståndet vägleda den känslomässiga transitionen och hitta motivation för det nya.

Stelena har gedigen erfarenhet av att genomföra förändringsarbete där vi dokumenterat mätbara effekter på attityder, motivation och ökad produktivitet.

Vi använder oss av beprövade metoder och forskningsbaserat material som exempelvis Wiliam Bridges Transition methodology. se vidare arbetssätt

 

Train the Trainer

Vi kan även genomföra program som handledare i organisationer eller i form av en ”Train the Trainer-modell”. Här får cheferna träning i att facilitera och leda gruppmöten med hjälp av ett coachande förhållningssätt för att skapa delaktighet i gruppen och få med sig medarbetarna i förändringen. Resultatet blir att chefen leder sin egen grupp på ett pedagogiskt sätt och samtidigt utvecklar gruppen till att ta mer eget ansvar. Train the Trainer-program skapar tryggare ledare, långsiktigt hållbara lösningar samt ökad kostnadseffektivitet.

utvecklande-slide

Intresserad?

Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt för att berätta mer.