Krishantering och svåra samtal

Både när det gäller kriser i hela organisationen, gruppen eller en personlig kris kan rätt förberedelser och hantering leda till att både människan och/eller organisationen går stärkt ur krisen.

Krishantering 

När en person eller organisation drabbas av en kris är god krishantering avgörande för att minska långsiktiga skador. Stelena erbjuder stöd till både individer och grupper genom bland annat personlig coaching, avlastningassamtal, rehabiliteringsinsater eller debriefing.Vi hjälper också organisationer och ledare i det förebyggande arbetet genom att skapa god beredskap och implementera genomtänkta, fungerande system. Här arbetar vi också med att skapa ett klimat och en kultur som ger de rätta förutsättningarna för långsiktigt hållbara människor och organisationer.

Svåra samtal

Det är vanligt hos oss människor att känna ett visst obehag inför samtal om svåra frågor. Det tillhör oftast inte den dagliga rutinen, vilket naturligtvis är skönt men innebär samtidigt att man är ovan i den situationen. Det kan kännas obehagligt att inte veta hur medarbetaren kommer att att reagera, om jag som chef kommer att få möta starka känsloutbrott/ beteenden som kan var svåra att handskas med. Tankar på hur jag själv kommer att reagera om det här händer är också vanligt. I den här typen av situationer är den egna självkännedomen mycket värdefull och tillsammans med rätt förberedelser skapas en upplevelse av trygghet när situationen väl uppstår.

Det kan handla om att ge besked som ger starka känslomässiga reaktioner: drogproblem, samarbetsproblem, bli fråntagen arbetsuppgifter, organisationsförändringar, uppsägning, olyckor på arbetsplatsen och så vidare. Vi hjälper dig att få förståelse för de fundamentala skillnader som exempelvis finns mellan det gängse utvecklingssamtalet och samtal om svåra frågor.

krishantering-och-svara-samtal

Intresserad?

Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt för att berätta mer.