Utvecklande ledarskap - UL

Vårt moderna kunskapssamhälle kräver organisationer med självgående individer och mogna ledare. Inte minst när kraven på ledarskap på distans ställer ökade krav på närvaro och att motivera medarbetare. Stelena erbjuder kurs i Utvecklande Ledarskap UL som är den svenska modellen av Transformational Leadership. Modellen visar på vilka ledarbeteenden som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen och ger lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet, dvs ökad hälsa. Forskarna förespråkar denna ledarskapsstil som mest lämplig för att leda 90-och 20 – talisterna.

Ledarstilen kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En ledare som skapar tillit. En utvecklande ledare inspirerar och stimulerar till delaktighet och kreativitet samt visar personlig omtanke för att ge stöd - men också för att konfrontera i ett gott syfte, för både för individen och för organisationen. I kursen får du dessutom ökad kunskap om destruktiva beteenden och hur du kan använda k "smart power" dvs social smidighet för att skapa tydlighet och långsiktiga resultat med känsla och förnuft.

Kursdatum

Plats: tbd, Stockholm
Datum: Dag 1-3:  15 - 17 februari 2022, dag 4:  6 april 2022
Inbjudan Utvecklande ledarskap 2022

Anmäl dig här:

eller kontakta Catrine direkt på 0709184357

Program för ledarskap - utveckla dina ledarbeteenden

I programmet får du ökad självkännedom om dina beteenden som ledare. Du får träning och coaching för att utveckla de beteenden som är värdefulla för framgångsrika ledare och vetenskapligt bevisat skapar motiverade medarbetare och lönsamma organisationer. UL som är utvecklat och kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan har funnits på den svenska kommersiella marknaden sedan 2004 och tillämpas idag av många framgångsrika företag och organisationer.

Programmet omfattar 4 dagars utbildning( 3+1 dagar) , en 360- graders ledarbedömning samt ett individuellt coachingtillfälle.

Målgrupp:

Chefer ledare och projektledare

Utvecklingsmål:

  • Analysera, reflektera och medvetet utveckla sina dagliga handlingar.
  • Få feedback på sin ledarroll och sina ledarbeteenden, och förståelse för 360- graders utvecklingsinstrumentet ULL.
  • Få verktyg för att utvecklas till en så kallad Utvecklande Ledare.
  • Ökad kunskap och träning i coachande ledarskap
  • Få verktyg för att utveckla den egna arbetsgruppen samt ta fram en personlig utvecklingsplan.

Våra kursledare har mångårig erfarenhet som ledare, handledare och coacher. Christer Hedlund är dessutom idag handledare för handledare i UL.  För profiler se mera här:

coachande-forhallnignssatt

"Äntligen en kurs på riktigt" sa medarbetarna vid Domstolsverket när hen gått på kurs då de fick veta att chefen tagit till sig feedbacken och sedan jobbade aktivt och transparent med att utveckla sina beteenden. oktober 2018

 

Jag fick en tydlig syn på hur jag är som ledare och en annan vinkel på hur jag skall lösa problem.

Carl-Fredrik Norgren, Chef ABB

Istället för ”vanlig” skåpmat och arbetsmetodik så fick jag lära mig mer om mig själv. Istället för att tänka utåt - rikta fokus inåt.

Daniel Carlén, Säljchef Gibon Stockholm