Ännu bättre effekt när hela ledningsgruppen utvecklas.

Uppnå extraordinära resultat när hela ledningsgruppen utvecklas tillsammans.

En välfungerande ledningsgrupp är en förutsättning för en framgångsrik organisation. Genom att utvecklas som ledningsgrupp skapas även de bästa förutsättningarna för varje medarbetare i organisationen. Era värderingar blir mer levande och synliga i vardagen och ni lägger grunden för en stark kultur.

I vårt utvecklingsprogram får var och en av deltagarna möjlighet att reflektera över sin roll i gruppen, hur ni kan skapa en gemensam grundplattform för en effektiv ledningsgrupp i en miljö präglad av positiva relationer, samarbete och prestigelöshet. Det ni tillsammans skapar i gruppen kommer att vara en förebild för kulturen i hela organisationen. Genom en öppen och tillitsfull miljö där alla har modet att bidra med sig själva, skapas nytänkande och nya vägar framåt.

Övergripande syfte är att utveckla ledningsgruppen både strukturellt och dynamiskt i de tre dimensionerna: 1) utveckla formen för samverkan 2) operativa till strategiska ärenden 3) tydligt synsätt på ledarskap.

Målen för programmet är:

  1. Att skapa överenskommelser för ledningsgruppens syfte och hur det interna arbetet ska fungera
  2. Utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta för ökad effektivitet
  3. Utveckla och bygga relationerna och teamkänslan inom gruppen
  4. Att agera förebild och skapa ett positivt samspel med övriga organisationen
  5. Identifiera problem/dilemman och fokusera på det viktigaste

 

Kontakta oss för mer information.

Ledningsgruppsutveckling

Intresserad?

Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt för att berätta mer.