DISC - Kartläggning av beteendeprofil

Att kommunicera på rätt sätt är avgörande för att nå organisationens mål. När du känner till hur du uppfattas av andra och kan anpassa ditt beteende till situationen och personen ökar sannolikheten till att det blir en öppen och ömsesidigt givande kommunikation som leder till positiva resultat.

Stelena arbetar med kommunikations- och beteendeverktyget Everything DiSC som grundar sig på William Moulton Marstons teori. Verktygen ger dig insikter om din egen och andras beteendestil i gruppen. Du lär dig om dina styrkor och utvecklingsområden, vad som driver dig och hur du kan anpassa och utveckla ditt beteende för ökad framgång som ledare eller teammedlem. Everything DiSC har använts av 45 miljoner människor över hela världen och har en hög relabilitet och validitet.

Modellen beskriver fyra olika reaktioner baserade på människans förhållningssätt till sig själv och omgivningen den befinner sig i. Marston fann alltså två utgångspunkter som var viktiga för att förstå människors kommunikation och beteende i en given situation – individens syn på omgivningen och individens syn på sig själv.

Kartläggningsinstrumentet ger en tydlig bild av det beteende som du har lättast för och vad du behöver utveckla för att bättre komma fram med ditt budskap. Nästa steg är att lära sig att förstå andra, dina kollegors beteendestilar för att skapa strategier för att skapa goda relationer.

Nyttoeffekter

  • Utvecklar deltagarnas självinsikt och förmågan att kommunicera. Ökar kompetensen kring frågor som: vad motiverar mig? Varför får jag inte vissa saker gjorda? Varför är vissa situationer så enkla för mig?
  • Ökar förståelsen för det egna beteendet och hur det påverkar andra. Ger insikter i hur jag själv i framtiden kan ändra på beteenden.
  • Förstå andra och öka kompetensen kring frågor som: Hur kan jag veta vad som driver de personer jag möter? Varför upplever andra samma situation på ett annat sätt än jag?
  • Skapa effektiva strategier för kommunikation med andra.
  • Strategier för att skapa goda relationer: Hur kan jag genom små hävstångsinsatser skapa goda och långvariga relationer?

Teamets beteendeprofiler - hur kan det hjälpa oss kommunicera bättre?

  • Teamets sammansatta beteendeprofil ökar förståelsen för våra olikheter och ger vägledning hur vi kan utveckla vår kommunikation och vårt samarbete.

Med hjälp av teamets profil diskuteras gruppens styrkor, svagheter samt möjlig utvecklingspotiential för att utveckla samarbetet internt och externt. Vi ger stöd och verktyg i diskussionen.

Det finns även möjlighet att göra Parprofiler och göra en så kallad Duocoaching med två parter som idag samarbetar. Kanske kan det ge stöd för personer som är i konflikt eller har samarbetssvårigheter.
Det är även möjligt att ta fram din specifika Ledarprofil som visar styrkor och utmaningar för dig som ledare.

Beteende analys
beteende-analys-oga

Intresserad?

Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt för att berätta mer.