Medarbetarutveckling

Det blir allt mer fokus på individen, medarbetaren i samhället och i organisationer. Det pratas om självledarskap och karriär, speciellt hos millenials som vill bestämma själva och har krav på självständighet. Samtidigt finns det organsationer där medarbetarna skyller på företaget, chefen när allt inte går som det ska, ja allt annat än att ta eget ansvar. Därför ser vi alltmer behovet av att utveckla medarbetarskapet. Att skapa team som samarbetar, visar varandra respekt, drar nytta av varandras styrkor och olikheter och där varje enskild medarbetare tar sitt ansvar.

Vi på Stelena har stor erfarenhet av att utveckla effektiva team. Effektiva team består av engagerade medlemmar som vill skapa extraordinära resultat tillsammans med andra. De vet att lärande och utveckling är en grundförutsättning för att skapa hållbara resultat, över tid och som överträffar högt ställda förväntningar.

Vi vill alla vara del av grupper där vi trivs, har roligt och känner oss värdefulla. I våra program anpassar vi till kunden behov och situation men fokuserar vi på hur du skapar den här typen av välfungerande team och framförallt vad varje individ kan göra för att bidra till detta.

Det finns olika möjligheter att testa och mäta klimatet i gruppen för att följa en utveckling. Ibland använder vi oss av en enklare klimatanalys, eller en forskningsbaserad GDQ, Group Development Questionnary som en hjälp att testa teamets utvecklingsfas. Läs mer om GDQ här

Andra behov kan vara att utveckla teamets kommunikation med hjälp av Coachande förhållningssätt eller kartläggning av gruppens Beteendeprofiler med hjälp av Everything DiSC.

Läs mera om våra program för  Teamutveckling eller  att utveckla Kultur och psykosocial arbetsmiljö.

Det finns många vinster att uppnå med att utveckla medarbetarskapet, från grupp till team:

  • ökad hälsa
  • minskad personalomsättning
  • minskad stress
  • ökad trivsel och ökat samarbete
  • attraktiv arbetsplats
  • ökat ansvar- och initiativtagande
  • ökad motivation och energi

Kontakta oss för ett möte där vi kan lyssna av dina behov och berätta mera hur vi kan stödja er och anpassa ett optimalt program.

Respektfull arbetsplats

Intresserad?

Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt för att berätta mer.