Medarbetarutveckling

Du går på sparlåga, men vill mer.

Emellanåt tynar glöden. Då kan ett kortare coachprogram hjälpa till att blåsa liv i den igen. Du plockar fram det bästa hos dig själv, får kraft att leva upp till alla krav och når bättre resultat – på kort tid. Du jobbar igenom vad du vill utveckla, får perspektiv och verktyg för nya lösningar och landar i en aktivitetsplan. Ett program består av tre delar:

  1. Vad vill du förändra eller utveckla?
  2. Verktyg för nya lösningar och perspektiv!
  3. Definiera tydliga genomförbara mål – hur och när.

Du träffar en coach tre gånger under en komprimerad period, vanligtvis en månad.

Är behovet att utveckla en hel grupp eller alla medarbetare, se tjänsterna Teamutveckling eller Kultur och psykosocial arbetsmiljö.

Kontakta oss för ett möte där vi kan lyssna av dina behov och berätta mera hur vi kan stödja er.

Respektfull arbetsplats

Intresserad?

Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt för att berätta mer.