Leverans med Balans

Coachprogrammet som utvecklar det personliga ledarskapet

 

Många företag sitter idag på en betydande dold resurs i form av både ledare och medarbetare som av olika hälsoskäl inte når sin fulla kapacitet. Det handlar inte om dem som redan är sjukskrivna – utan istället om de övriga 75 procenten* inom företaget där det ännu inte gått så långt som till en sjukskrivning, men där de vanligaste hälsoproblemen med hög stressnivå, sömnproblem och dåliga vanor hindrar människor från att leverera och orka hålla ett arbetstempo utifrån sin egentliga förmåga. Och från att leva ett liv i balans.

 

Med programmet Leverans Med Balans vill vi i Stelena göra det lätt för ledning och chefer att komma igång med det förebyggande hälsoarbetet. Det ska löna sig snabbt ekonomiskt och dessutom kännas motiverande, inspirerande och lättillgängligt för större delen av medarbetarna. Fokus ligger på att utveckla och stärka det personliga ledarskapet.

 

Steg 1: Workshop 1 dag "Led dig själv" 

Steg 2: Individuell Coaching

Steg 3: Fördjupning 1 dag

 

Stress och psykisk ohälsa

De flesta företag och organisationer är i dag medvetna om att stress och annan psykisk ohälsa har blivit Sveriges nya folksjukdom. Och att hälsoproblem kostar företagen stora pengar varje år. Bland dem som inte redan är sjukskrivna finns en stor ”dold grupp” med närvarande personal som lider av bland annat stress och sömnproblem, och där priset riskerar att bli mycket högt både för individen själv och för verksamheten om ohälsan inte stoppas i tid. Forskning visar att produktivitet och lönsamhet går ner markant i den här gruppen, för att inte tala om hur varumärket, personalomsättningen och kostnader för ny rekrytering påverkas på sikt.

Medvetenheten om dessa samband har ökat väsentligt de senaste åren visar forskningen. Men däremot är osäkerheten fortfarande stor över hur man skall komma tillrätta med problematiken och istället skapa en hälsosam arbetsplats.

Läs mera om hur ni kan skapa väl fungerande grupper med GDQ

Intresserad?

Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt för att berätta mer.

 

Lönsamhet med god hälsa

Det förebyggande hälsoarbetet riskerar att drunkna i alla brandkårsutryckningar inom verksamheten och många chefer upplever en frustration i sitt ledarskap att inte veta var de ska börja. Stelena erbjuder en tydlig lösning där fokus ligger på lönsamhet, god hälsa och hög livskvalitet. Ibland behöver man jobba med enstaka medarbetare, ibland ibland ge rätt stöd till chefen och ofta med hela gruppen för att utveckla ett gott arbetsklimat där alla kan utvecklas och växa. Leverans Med Balans riktar sig främst till den stora delen personal som lider av någon form av ohälsa men som ändå arbetar, men där förbättringspotentialen är stor.

De tekniker och verktyg som används grundar sig på Självledarskap, där kärnan är att skapa god självkännedom tillsammans med att utveckla stödjande beteenden och vanor.

 

*Hög korttidsfrånvaro bland majoriteten av personalen (ca 75 procent) är den dyraste frånvaron för företagen, enligt siffror från hälsoekonom Johan Rudborg, i samarbete med KI/Institutet för miljömedicin.

 

Kontakta oss för mer information.