Leverans med Balans

Coachingprogrammet som utvecklar det personliga ledarskapet

Många företag sitter idag på en betydande dold resurs i form av både ledare och medarbetare som av olika hälsoskäl inte når sin fulla kapacitet. Det handlar inte om dem som redan är sjukskrivna – utan istället om de övriga 75 procenten* inom företaget där det ännu inte gått så långt som till en sjukskrivning, men där de vanligaste hälsoproblemen med hög stressnivå, sömnproblem och dåliga vanor hindrar människor från att leverera och orka hålla ett arbetstempo utifrån sin egentliga förmåga. Och från att leva ett liv i balans.

Med programmet Leverans Med Balans vill vi i Stelena göra det lätt för ledning och chefer att arbeta med med det förebyggande hälsoarbetet. Det lönar sig snabbt ekonomiskt och dessutom känns motiverande, inspirerande och lättillgängligt för större delen av medarbetarna. Fokus ligger på att utveckla och stärka det personliga ledarskapet, att leda sig själv. Människor som trivs med sig själva och sin situation mår bättre och presterar bättre.

Led dig själv så att du kan leda andra.

Vill du veta mera om våra coachingprogram för leverans med balans kontakta oss här för mer info.

*Hög korttidsfrånvaro bland majoriteten av personalen (ca 75 procent) är den dyraste frånvaron för företagen, enligt siffror från hälsoekonom Johan Rudborg, i samarbete med KI/Institutet för miljömedicin.

Hantera arbetsmiljön för mindre stress och skapa ökad hälsa

De flesta företag och organisationer är i dag medvetna om att stress och annan psykisk ohälsa har blivit Sveriges nya folksjukdom. Och att hälsoproblem kostar företagen stora pengar varje år. Bland dem som inte redan är sjukskrivna finns en stor ”dold grupp” med närvarande personal som lider av bland annat stress och sömnproblem, och där priset riskerar att bli mycket högt både för individen själv och för verksamheten om ohälsan inte stoppas i tid. Forskning visar att produktivitet och lönsamhet går ner markant i den här gruppen, för att inte tala om hur varumärket, personalomsättningen och kostnader för ny rekrytering påverkas på sikt.

Men hur gör man för att förebygga och motverka stressen? Här är några tips:

  • arbeta med klimatet i gruppen
  • skapa tydliga spelregler
  • utveckla förhållningssätt, respekt för varandra
  • utveckla samarbetet
  • lär individer at ta ansvar och hantera stress

Vi har goda referenser från små och stora företag och grupper som väsentligt minimerat stress o sjukfrånvaro, istället  uppnått ökat trivsel, effektivitet och produktivitet  genom att jobba med gruppen.  En bra start är att göra ett GDQ test.

Läs mera om hur ni kan skapa väl fungerande grupper med GDQ

Intresserad?

Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt för att berätta mer.