Utveckla organisatoriska och sociala arbetsmiljön

När man talar om arbetsmiljö tänker man ofta främst på den fysiska miljön, dvs sådant som buller, ljus, kemikalier eller farliga maskiner. I den nya lagen är det nu även större fokus på den psykosociala arbetsmiljö, som omfattar t ex hur vi agerar människor emellan, personlig utveckling, anställningstrygghet, ledarskap, stress, jämställdhet och mycket annat. Här har arbetsgivaren ett lagstadgat ansvar för den såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.

Målsättningen är att det finns en balans mellan arbetets krav och individens resurser. Att individen i gruppen skall må bra och hålla över tid, ha möjligheter till ett stimulerande arbete, personlig utveckling och psykisk hälsa. En god psykosocial arbetsmiljö ger människor möjligheter att utveckla sin kompetens och bidrar till företagets framgång. En dålig psykosocial arbetsmiljö däremot, ger inte bara obehag utan ökar risken för fysiska belastningsskador och allvarlig ohälsa som kan medföra långvarig sjukfrånvaro. Det innebär inte bara ett stort lidande för individen utan även stora kostnader för arbetsgivaren.

För att må bra behöver vi ett arbete med tydligt uppdrag, innehåll och omfattning, inflytande över vår egen arbetssituation, möjlighet till stöd och social kontakt, feedback och bekräftelse. En bra grund för det psykosociala arbetsmiljöarbetet är en medvetenhet bland alla medarbetare om hur man som människa uppträder mot andra.

Vad kan man göra?

  • Ibland är det chefen som behöver stöd för driva arbetsmiljöfrågorna.
  • Det kan vara individer som har behov av ökat stöd för att hitta balansen.
  • Eller utveckla gruppen för att förändra attityder, förhållningssätt och samarbete.

Här kan vi bidra med olika program och erfarenheter från olika situationer där exvis vi utvecklat klimatet så att teamets effektivitet och produktivitet ökat med 30-40%  och där sjukskrivningar och frånvaro minskat drastiskt. Genom individuell coaching har medarbetare dels ändrat attityd samt hittat energi och fokus igen i jobbet.

Läs mer om detta under GDQ, Group Development Questionary samt under "Leverans med balans"

Respektfull arbetsplats

Intresserad?

Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt för att berätta mer.

 

Respektfull arbetsplats skapades vid Borlänge Energi

Att bli bemött med respekt är den ledaregenskap som medarbetare värdesätter allra högst enligt en internationell studie från Harvard Business School 2015, där 20 000 anställda graderade olika ledaregenskaper.

De som hade en chef som visade dem respekt rapporterade bättre hälsa och välbefinnande, högre tillit och trygghet samt större tillfredsställelse med sina jobb. Respekt hade dessutom en tydlig inverkan på graden av engagemang. Ju mer respektfull chefen är desto högre engagemang hos medarbetarna. Bland de som kände sig respekterade av sin chef var det dubbelt så hög sannolikhet att de stannade kvar i organisationen.

Stelena har goda referenser och resultat från ett projekt med syfte att skapa en Respektfull arbetsplats från Borlänge Energi där vi utbildat 28 chefer i ett "Train the Trainer- program". Projektet var ett resultat av en medarbetarundersökning och ett jämställdhetsundersökning som visade att det fanns behov av att göra en åtgärd.