New Placement

Outplacement? Omställning? Nej, New placement!

Det som andra kallar outplacement eller omställning väljer vi att kalla New placement. Det är ju vad det är frågan om – ett nytt fokus framåt.

De som under sin omställningstid får stöd i att arbeta med sin fortsatta karriärutveckling hittar snabbare ett nytt arbete att trivas med. De får också en mer positiv bild av företaget de lämnar och blir därmed bra ambassadörer. Samtidigt stärks den kvarvarande personalens motivation i vetskapen om att man arbetar i ett företag med god personalpolitik, även när det blåser hårt och är tuffa tider.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte kring att ge din personal en ny start.

fern-437964_640