Teamutveckling - Bygga effektiva lag

Effektiva team består av engagerade medlemmar som vill skapa extraordinära resultat tillsammans med andra. De vet att lärande och utveckling är en grundförutsättning för att skapa hållbara resultat, över tid och som överträffar högt ställda förväntningar.

Vi vill alla vara del av grupper där vi trivs, har roligt och känner oss värdefulla. Under detta program fokuserar vi på hur du skapar den här typen av välfungerande team och framförallt vad varje individ kan göra för att bidra till detta.

Glädjande forskning

Vi tittar på själva processen - Hur vi gör det vi gör. En process måste vara tydlig och effektiv för att alla i gruppen ska kunna utföra sina uppgifter väl. Dessutom består frågan om "Hur" vi gör saker inte minst av hur vi ska samarbeta och utvecklas tillsammans. Goda relationer, arbetsglädje, känslan av mening och trivsel och att just jag är viktig för teamet, har i forskning visat sig vara avgörande faktorer för gruppers framgång. Rätt känsla i gruppen är det som verkligen svetsar oss samman.

Att känna och uppleva att vi är en viktig del av helheten leder till starka prestationer. En perfekt arbetsprocess utan fokus på trivsel kommer inte att skapa de bästa resultaten. God hälsa, lust och glädje leder till inspiration, motivation och goda resultat som håller över tid.

Genuina relationer

I det här programmet lägger vi tid på att lära känna varandra väl, öppna oss för olikheter och visa intresse för var och ens unika talanger och förmågor. Vi skapar ett öppet klimat för utforskande och har en tillåtande inställning till varandra där vi känner oss stolta över de resultat vi åstadkommer.

Vi jobbar med att skapa de förutsättningar som behövs för långsiktigt god trivsel och arbetsglädje. En upplevelse av tillit och prestigelöshet i gruppen skapar trygghet – och trygghet skapar modiga människor som vågar vara kreativa och bidra med nya tankar och idéer. Tillsammans med inspirerande mål ökar motivationen och resultatet blir som allra bäst.

teamutveckling

Intresserad?

Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt för att berätta mer.