GDQ - Group Development Questionnaire

Självklart vill alla arbeta i en grupp som trivs, är effektiv och där du har roligt. Vi kan ge dig ledtrådar till hur du skapar välfungerande team och framförallt vad du kan göra för att bidra till detta.

Stelena använder sig vid grupputveckling av verktygen Gruppanalys GDQ, baserad på Susan Wheelans teorier som har mer än 30 års forskning bakom sig. IKEA och SEB har med denna metod som grund uppnått upp till 300 % förbättrad effektivitet i teamen. Även själva har vi använt denna metod i förändringsprocesser med mycket gott resultat.

GDQ - Vad är det?

  • GDQ, Group Development Questionnaire, är världens första vetenskapligt bevisade metod som mäter en grupps effektivitet. Det är gruppen själv som berättar. Resultatet ger också svar på vad gruppen behöver för att bli mer effektiv och produktiv.
  • Det GDQ gör är att ”rensa i röran” och synliggöra de verktyg som åstadkommer resultat.

GDQ är en utvecklad och validerad modell

Modellen visar vad gruppen brottas med för frågor i varje fas. En grupp kan befinna sig i flera faser samtidigt eftersom deltagarna är olika. Men den har oftast sin tyngdpunkt i en.

  1. Fas 1 Trygghet och Tillhörighet handlar om vikten av att känna just trygghet och tillhörighet. Människorna är försiktiga och artiga, vill helst inte ta egna initiativ utan väntar in ledaren.
  2. Fas 2, Opposition och konflikt. En ökad trygghet innebär att medlemmarna vågar ifrågasätta och ta konflikter. Men det kan också bli öppen konkurrens och syndabocksletande.
  3. Fas 3 Tillit och Struktur präglas av att gruppen känner tillit och struktur. Eftersom gruppen löst sina konflikter ökar tron på gruppens förmågor. De kan allt mer fokusera på målet och tillåter olikheter.
  4. Fas 4 Produktivitet präglas av arbete och produktivitet. Nu lyssnar alla på varandra, mål och roller är klara och arbetet fördelas efter kompetens. Folk trivs och gillar vad de gör.

Hur går det till?

Utgångspunkten är en enkät som tar fram gruppens nuläge. Efter det tas en utvecklingsplan fram tillsammans med gruppen. Här tydliggörs gruppens mål både externt och internt, roller och spelregler, kommunikation och feedback samt konflikthantering. Efter en tid med medveten träning och uppföljning görs en ny mätning för att utvärdera effekten av processen.

Vill du testa var din grupp befinner sig? Vi kan erbjuda ett första enkelt test. Kontakta oss här:

Video från Youtube om GDQ av Christer Hedlund

Intresserad?

Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt för att berätta mer.