Utveckla teamets kommunikation

Att kommunicera på rätt sätt är avgörande för att nå organisationens mål. När du känner till hur du uppfattas av andra och kan anpassa ditt beteende till situationen och personen ökar sannolikheten till att det blir en öppen och ömsesidigt givande kommunikation som leder till positiva resultat.

Stelena arbetar med kommunikations- och beteendeverktyget Everything DiSC som grundar sig på William Moulton Marstons teori. Verktygen ger dig insikter om din egen och andras beteendestil i gruppen. Du lär dig om dina styrkor och utvecklingsområden, vad som driver dig och hur du kan anpassa och utveckla ditt beteende för ökad framgång som ledare eller teammedlem. Everything DiSC har använts av 45 miljoner människor över hela världen och har en hög relabilitet och validitet.

Modellen beskriver fyra olika reaktioner baserade på människans förhållningssätt till sig själv och omgivningen den befinner sig i. Marston fann alltså två utgångspunkter som var viktiga för att förstå människors kommunikation och beteende i en given situation – individens syn på omgivningen och individens syn på sig själv.

Kartläggningsinstrumentet ger en tydlig bild av vad som driver oss som individer och hur vi kan utvecklas. Nästa steg är att lära sig att förstå andra. När vi är tränade i att förstå vad som driver och motiverar de personer vi träffar eller arbetar med kan vi även skapa strategier för att skapa goda relationer.

Teamets sammansatta beteendeprofil ökar förståelsen för våra olikheter och ger vägledning hur vi kan utveckla vår kommunikation och vårt samarbete.

Med hjälp av teamets profil diskuteras gruppens styrkor, svagheter samt möjlig utvecklingspotiential för att utveckla samarbetet internt och externt. Vi ger stöd och verktyg i diskussionen.

Det finns även möjlighet att göra Parprofiler för två parter som idag samarbetar och specifika Ledarprofiler som visar styrkor och utmaningar för dig som ledare.

effektiva team

Intresserad?

Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp dig så fort som möjligt för att berätta mer.